Aabenraa Museum 125 år - 2012

Skillelinie

Creole:
Artiklen om Creole er fjernet da den er blevet
redigeret og nu er udkommet som en af artik-
lerne i Aabenraa Museums jubilæums fest-
skrift i anledning af museets 125 års jubilæum.
168 sider, illustreret. Pris 150,-

Bogen kan rekvireres ved henvendelse til
museet.

Aabenraa Museum
H.P. Hansensgade 33
6200 Aabenraa

Tlf.: 7462 2645

Hilsen Rolf Larsen

Skoleskibet Georg Stage © Rolf Larsen

Tilbage til HOVEDMENUen