Kulturcentret Assistens

På denne side vil du finde oplysninger om Kulturcentret."Foreningens formål er at etablere og drive et formidlingscenter i Kapellet på Assistens Kirkegård.

Kulturcentret's logo Foreningens arbejde er kulturformidling med udgangspunkt i Assistens Kirkegård, kirkegårdens historie og relaterede emner inden for kunst-, kultur- og identitetshistorien.
Foreningen skal gennem formidling belyse udviklingen inden for nævnte historiske områder, herunder skabe grobund for historiske, etiske og holdningsmæssige overvejelser, samt angive sammenhænge, perspektiver og linier mellem fortid, nutid og fremtid.
Formålet skal realiseres ved undervisning af børn og voksne i Etisk Værksted, udstillinger, rundvisninger, foredrag, debat, forlagsvirksomhed og ad hoc aktiviteter.
Formidlingscentret Assistens Kirkegård samarbejder med museer, samlinger, centre og projekter inden for de nævnte arbejds- og emneområder."

Ovenstående er fra formålsparagraffen's § 1, stk. 1-4.


MEDLEMSSKAB AF FORENINGEN
Enkeltpersoner
125 kr.
Studerende
100 kr.
Pensionister og arbejdsløse
100 kr.
Parmedlemsskab
175 kr.
Virksomheder/foreninger
300 kr.

Ønsker du yderligere oplysninger:

Kulturcentret Assistens
Kapelvej 2
2200 København N

Tlf.: 3537 1917
Fax: 3537 1927

Tilbage til H. W. Bissen.