Frederik 6. (1768-1839)

Konge af Danmark 1808-39,
af Norge 1808-14.

Klik for retur.

Frederik 6. opstillet 1858 i Frederiksberg have.


Statuen af Frederik 6. udført 1855-58,
regnes for et af Bissens ypperligste arbejder,
både ud fra personen og tidens stemning,
og velnok den bedste danske portrætstatue overhovedet.

Et betydeligt mindesmærke, i lighed med
Salys rytterstatue af Frederik 5. pċ Amalienborg Slotsplads.
er denne enkle, men værdige bronce statue af Frederik 6.
Banebrydende, sammen med Landsoldaten.

Mindesmærket har en lang forhistorie,
Kongen døde den 3. december 1839,
Thorvaldsen skitserede et monument til Rosenborg Have,
hvor majestæten sad på tronen i sin kroningsdragt.

En anden kreds ønskede at mindes Frederik 6 med en rytterstatue,
opstillet pċ Esplanaden lige ud for Amaliegade, hvor han
dagligt, kl. 2, havde kunnet ses tilhest på sin ridetur.
Næste skridt var en mindekoncert d. 28. november 1840 i Frue Kirke,
indtægterne blev henlagt til et fond for oprejsning af monumentet
for Frederik 6. Det indkomne beløb blev henlagt så grundigt i Sparekassen,
at det først efter en aviskampagne i 1848 blev vakt til live igen.
Jonas Collin, der stod i spidsen for Frederik 6.-komiteen,
var nu nødsaget til at handle hurtigt, og Bissen blev
opfordret til at levere et udkast til statuen.
Det første udkast er beregnet til udførelse i marmor,
som Bissen satte sig imod, med henvisning til det danske vejrlig.

Det endelige resultat blev denne statue i bronce.
Selve placeringen blev først endeligt fastlagt i 1857,
Collin havde propaganderet for en opstilling foran Thorvaldsens museum,
andre kræfter ønskede statuen anbragt ved Rosenborg eller på Esplanaden.
Den 10. september 1858, næsten tyve år efter kongens død,
kunne Frederik 6.-statuen indvies på sin nuværende plads i Frederiksberg Have.

Inskription på soklen:
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
FREDERIK DEN SJETTE
FØDT 28 JANUAR 1768
DØD 3 DECEMBER 1839
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
HER
FØLTE HAN SIG LYKKELIG
I SIT TROFASTE FOLKS MIDTE
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
DETTE MINDE REISTES
1858
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
HAN
STYREDE RIGET
SOM KRONPRINDS OG SOM KONGE
I HENVED 56 AAR
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ