Tordenskjold (1690-1720)Klik for retur.

Tordenskjold opstillet 1876 i Korsurtegården, ved Holmens Kirke.


Statuen blev modelleret februar-november 1863, og blev så støbt
i gips i april 1864. Grosserer Puggaard bestilte en statue af
Tordenskjold, og efter Bissens død blev der efter den støbt en
broncestatue der blev opstillet her ved kirken i 1878.
Til Tordenskjolds dragt havde Bissen været en tur
på Det Kongelige Teaters garderobe.

På en af modellerne til Tordenskjold har Bissen anvendt en traditionel
feltherregestus med den bydende højreånd, hvad der f.eks. er meget nær
den skikkelse søhelten Jens Juel har fået i Th. Steins statue fra 1881.
Inspirationen fra Bissens monumenter var betragtelig i den danske
billedhuggerkunst, helt frem til begyndelsen af første verdenskrig.