A.S. Ørsted (1778-1860)Klik for retur.

Anders Sandøe Ørsted
Jurist & Politiker

En af de store debatter blandt billedhuggerne og deres kritikere
i første halvdel af det 19. århundrede handlede om, hvilken
klædedragt, man kunne anvende ved monumentale fremstillinger af
samtidige majestæter og heltene inden for åndslivet eller fra
slagmarkerne. Længe holdt man fast ved, at moderne påklædning
var uegnet til den heroiserende fremstilling, og Bissen fjernede
sig i sit tidligste helfigursportræt ikke fra denne konvention.

Originalmodellen blev modelleret 1836-37, og støbt i gips 1837.
Det var kunsthistorikeren Høyen, der udvirkede at Bissen fik opgaven,
der skulle samles 6.000 rigsdaler ind, det var prisen for at få den
udhugget i marmor. Men Ørsteds skarpe meninger gjorde at hans
popularitet dalede en del, f.eks. skrev Orla Lehmann til Høyen
at A.S. Ørsted ikke var "en Statsmand, men en Fyrstetjener".

I 1842 gjorde Høyen et nyt forsøg, men samme år gik Ørsted
imod P. Hiort Lorenzen, efter at denne havde talt dansk i
stænderforsamlingen i Slesvig. Så faldt Høyen fra, og Bissen
ja- han kogte, han havde et heftigt temperament og vistnok
omkring 1852 forsøgte han at destruere gipsmodellen af Ørsted,
men ved hjælp af magt blev han holdt tilbage af sine elever,
og modellen undgik destruktionen.

Statuen her er en forstørret kopi,
bekostet af Albertina-legatet,
og blev afsløret i 1902.

Visende A.S. Ørsted i Ørstedsparken,
(parken som er opkaldt efter brødrene Ørsted,)
siddende i en stol tegnet af Abildgaard.