Freja

Kongelig privilegeret politisk og Avertissements-Tidende
for Aabenraa og Omegn.

Redigeret og udgivet af Fr. Fischer.


1860. d. 3. Januar. Nr. 1.


Prisen paa dette Blad, som udgaaer 3 Gange ugentlig, er 1 Rbdlr. hos Udgiveren, hos hvem saavelsom paa alle kongelige
Postcontoirer i Kongeriget og Hertugdømmerne Bestillinger modtages.
Skillelinie

Redigeret af Rolf Larsen ©

Aabenraa 3 Januar. Det her hjemmehørende skib "Cimber"
(Danmarks største Coffardiskib, der lader circa 1800 Tonns)
er afgaaet fra London til Calcutta. Capt. A. Bruhn til
hvem det egentlig er bleven bygget af faderen, afdøde
Agent Bruhn har igjen overtaget førelsen af skibet.

NOTER:

Landsarkivet for de Sønderjyske Landsdele i Aabenraa (La.Aabn.).
Aviser: Freja, årgang 1860.Skillelinie
Til 1ste linie Freja   Retur til oversigt (menu) for Freja.

Tilbage til FORSIDEN